Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2013

3305 ae3e 500

(via Pals.)

Reposted fromreginaldonaldo reginaldonaldo
anna-klara
“ Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku? ”
— Stephen King
Reposted fromyourtitle yourtitle
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
anna-klara
3733 138a 500
Reposted fromParadies Paradies
anna-klara
Co ona była byle kto
Czerwone buty, w sercu pstro
— Justyna Szafran, Miasteczko Cud
Reposted fromridiculousdreams ridiculousdreams
anna-klara
Dorosłe dzieci mają żal za kiepski przepis na ten świat.
— Turbo
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie

October 22 2012

anna-klara
Był WSZYSTKIM ...
— better not be..
Reposted fromEwellka Ewellka
anna-klara
8183 d5a1
Reposted fromihuntyoursoul ihuntyoursoul
anna-klara
8202 4942
Reposted fromihuntyoursoul ihuntyoursoul
anna-klara
8208 037a
Reposted fromrisky risky
anna-klara
Reposted fromnohalfmeasures nohalfmeasures
anna-klara
kocham Cię całą swoją niedojrzałością.
Reposted fromwooaaah wooaaah
anna-klara
8268 cd31
Reposted fromdancingonmyown dancingonmyown
anna-klara
Za dużo myślę, to jest mój główny problem.
Reposted fromcaramina caramina

October 13 2012

anna-klara
przyszła jesień. przypomniała o przeszłości i wszyscy zaczęli tęsknić.
Reposted fromawaken awaken viaatramentowa atramentowa
anna-klara
1006 0c29
Reposted fromsolitaire solitaire viamarcuu marcuu
anna-klara
7787 ed46 500
Reposted fromhollyberry hollyberry viamarcuu marcuu
anna-klara
Chciałabym wiedzieć, kto myśli o mnie przed snem.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaatramentowa atramentowa
anna-klara
Reposted fromlugola lugola viaatramentowa atramentowa
anna-klara
tak bardzo chciałbym
widzieć Cię więcej
— fisz
anna-klara
sukces to budzić się rano i cieszyć na to co musisz zrobić.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaatramentowa atramentowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...